luns, 4 de xullo de 2016

CAMPIONATO DE MINI-DEPORTES

A través da posta en práctica do campionato de mini-deportes, tratamos de conseguir que os recreos se convertesen, durante ese curso escolar, en momentos inesquecibles para os alumnos/as onde, ademais de divertirse e gozar da actividade física, aprendesen e perfeccionasen as regras e técnicas  que se propuxeron.
En canto aos obxectivos que tratamos de conseguir, imos destacar os seguintes:
 • Ampliar a participación de todos os nenos/as, porque se reducen as esixencias técnicas do xogo.
 • Integrar ambos os sexos nas mesmas actividades (coeducación), xa que se favorece a formación de equipos mixtos e unha participación equitativa.
 • Reducir a competitividade que poida existir entre os nenos/as mediante a intervención do profesor, centrada en resaltar a natureza e dinámica deste deporte.
 • Utilizar materiais pouco sofisticados e espazos máis reducidos que faciliten a práctica dos deportistas
 • Conseguir que os alumnos aprendan e que se divirtan co novo enfoque deste deporte.
 • Desenvolver a afección do alumnado á iniciativa e á responsabilidade.
 • Contribuír ao desenvolvemento progresivo e integral dos alumnos/as.
 • Ser uns elementos compensadores indispensables das tensións da vida moderna.

 • Ofrecer un medio excepcional de formación da mocidade.
 • Estimular a participación e a iniciativa.
 • Iniciar un comportamento moral, ao mesmo tempo que achegar unha contribución ao coñecemento de si mesmo e dos demais.
Grazas a todas e todos os participantes por axudar a que saísen adiante.


Parabéns aos gañadores do torneo de fútbol:
PICHICHI: Douglas.
ZAMORA: Juanito.
1ª grupo clasificado: FPB Comercio.
2ª grupo clasificado: 2º ESO-A.               

E agradecementos ao persoal de cafetaría tan estupendo que temos, Montse e José, patrocinadores dos premios Pichichi e Zamora.

Ningún comentario:

Publicar un comentario