venres, 30 de xuño de 2023

Promovendo a inclusión nos Programas Formativos Básicos comarca Ferrolterra Os Programas Formativos Básicos convertíronse nunha ferramenta fundamental para promover a inclusión educativa e laboral  e abordar as múltiples dimensións de desigualdade que afectan ao alumnado. Estos programas non so brindan oportunidades de aprendizaxe, senon que tamén recoñecen as interseccións entre distintos eixes de desigualdade, como a discapacidade, a orixe étnica, a situación de migración e moitas outras. 

Por exemplo, algúns estudiantes poden enfrentar barreiras educativas como falla de recursos ou dificultades de aprendizaxe, e pertencer a minorías étnicas, mentras que outros poden ser migrantes e provir de entornos e coidados institucionais. Esta interseccionalidade resalta a importancia dunha aproximación holística e centrada na diversidade na educación.

Os Programas Formativos Básicos esfórzanse por crear un entorno inclusivo que respete a diversidade e garantice igualdade de oportunidades para todo o alumado.

Para abordar estas interseccionalidades, os programas implementan estratexias específicas, como:

  • Atención personalizada: Bríndase apoio individualizado para satisfacer as necesidades educativas de cada estudiante, tendo en conta ás súass características e circunstancias particulares. 
  • Sensibilización e formación: Realízanse actividades de sensibilización e formación dirixidas a o alumanado, co obxectivo de fomentar o respecto, a empatía e a comprensión da diversidade. Promóvese a conciencia sobre os distintos eixes de desigualdade e bríndanse ferramentas para abordalos de maneira inclusiva.
  • Colaboración interinstitucional: Os Programas Formativos Básicos traballan en estreita colaboración con organizacións non gubernamentais (ONG), servicios sociais e outras entidades relevantes para asegurar unha atención integral ao alumnado. Establécense redes de apoio e se coordinan accións conxuntas para abordar as necesidades específicas e garantir o benestar do alumnado.
  • Enfoque intercultural: Dado o contexto multicultural e étnicamente diverso do alumnado, foméntase un enfoque intercultural no currículo e as actividades educativas. Promóvese o diálogo intercultural, valórase a diversidade de perspectivas e foméntase o respecto polas diferentes culturas e tradicións presentes na aula.

Os resultados do último ciclo académico reflexan os esforzos realizados para abordar as interseccionalidades e promover a inclusión nos Programas Formativos Básicos. Sen embargo, tamén se recoñecen os desafíos que aínda persisten no camiño hacia unha educación verdaderamente inclusiva.

É alentador ver que 17 estudiantes lograron aprobar o curso, o que indica que as estratexias de apoio implementadas están dando resultados positivos. Ademáis, a contratación de 6 estudiantes máis  2 ofertas de cara ao verán, demostra o valor da formación recibida e a capacidade destos programas para impulsar oportunidades laborais.

Sen embargo, é importante seguir traballando para mellorar a inclusión de todo o alumnado, especialmente aquel que enfrenta múltiples eixes de desigualdade. Esto require un enfoque integral que aborde tanto as barreiras educativas como as estructurais e sociais que poden afectar á mocidade.

É fundamental seguir fortalecendo estos programas e traballando en conxunto con diferentes actores para garantir unha educación inclusiva e equitativa que responda ás necesidades e realidades de cada estudante. Xuntos, podemos construir un futuro máis xusto e prometedor .xoves, 22 de xuño de 2023

Festival fin de curso

 O 21 de xuño celebramos unha xornada lúdica no IES de Catabois para despedir o curso 2022-2023.

Xogo do pano, voleibol, formar palabras deitándose no chan e partidazo de fútbol entre alumnado e profesorado.

Para finalizar a xornada entegamos os agasallos correspondentes e o alumnado de música tocou o Himno Galego.

Feliz verán a tod@s!
mércores, 21 de xuño de 2023

mércores, 14 de xuño de 2023

Saída fin de curso ás Illas Cíes

 O día 13 de xuño o alumnado e profesorado da ESO, Bacharelato e PFB realizaron unha saída a unha parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas, as Illas Cíes. Colleron o barco en Vigo e á chegada ás illas realizaron unha ruta de senderismo para coñecer este espazo protexido, fomentar a convivencia entre o alumando e o profesorado e promover hábitos de vida saúdable.

Despois de xantar, gozaron das praias destas preciosas illas.
luns, 12 de xuño de 2023

O IES de Catabois gaña o concurso Galicons-net de secundaria de Galicia 2023

Ferrol, 12 de xuño de 2023 O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, visitou hoxe en Ferrol o IES de Catabois, gañador na categoría para alumnado de educación secundaria obrigatoria do certame autonómico de consumo responsable Galicons, impulsado pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación xunto coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.O centro ferrolán realizou co alumnado da ESO un proxecto sobre linguaxe publicitaria titulado Publicidade sa, coa finalidade de reflexionar sobre como a publicidade impacta nas vidas dos nenos e nenas, facéndoos partícipes de que a publicidade xoga un papel fundamental nos hábitos de consumo e da relación que existe entro o consumo e o xénero. Dentro do proxecto personalizaron e elaboraron as súas propias cuncas e gravaron os seus propios anuncios para darlle publicidade ás mesmas.

Galicons, que nesta edición contou coa participación de máis de 1200 alumnos e alumnas de toda Galicia, é un programa educativo realizado en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, incluído dentro do Plan Proxecta, coa finalidade de promover a educación para o consumo responsable nos centros educativos galegos.Na convocatoria dos premios establécense catro categorías de participación: categoría A: alumnado de segundo ciclo de educación infantil e de educación primaria; categoría B: alumnado de educación secundaria obrigatoria; categoría C: alumnado de bacharelato, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior e formación profesional e de educación de persoas adultas; e categoría D: alumnado de educación especial.

O mellor proxecto en cada unha das categorías recibe un premio de 1500 euros. Ademais, a persoa coordinadora e o profesorado participante nos proxectos premiados recibe da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades unha certificación de premio de innovación educativa cunha equivalencia de 30 horas de formación do profesorado para o profesorado coordinador e 20 horas para o resto do profesorado participante.