domingo, 3 de xullo de 2016

1 DECEMBRO. ERASMUS+

 A SIDA EN EUROPA

Este traballo foi realizado polos nosos alumnos en colaboración cos compañeiros europeos de Polonia e Rumanía, cos que mantiveron contacto por correo electrónico. Queremos agradecer a todos eles e mais ás súas profesoras o esforzo e o espírito de colaboración.

Rumanía:

Dende 1985, en Romania foron diagnosticados 20.146 casos de SIDA, dos cales case a metade eran nenos menores de 14 anos non momento do diagnóstico. 
A data de 31 de decembro de 2014, 12.866 persoas padecen SIDA en Rumanía, e meirande parte deles (57%) son homes, 45% están no grupo de idade entre 25 e 29 anos e 208 (menos do 2%) son menores de 14 anos.
A incidencia de SIDA en adultos mantívose estable dende 2010, e 2 de 3 casos eran homes (72%). Do total, o 41% dos casos pertencían ao grupo de idade entre 25 e 34 anos, e o 21 % no de 15 a 24 anos. Dentro destas cifras, foron diagnosticados 13 casos de nenos menores de 4 anos e o 7% tratábase de persoas por riba de 50 anos.
 Coma en anos precedentes, en 2014 a principal cia de transmisión foi o contacto heterosexual sen protección (59% dos novos casos), seguido do uso de drogas inxectadas (21%) e o contacto homosexual sen protección (16%).
No tocante á aceptación social, a discriminación existe en Rumanía ao igual ca no resto do mundo.  A sociedade discrimina as persoas contaxiadas de SIDA a pesar dos avances da ciencia en prol do tratamento e da prevención de contaxios.
En Rumanía, a sociedade é consciente de que a SIDA é un perigo real e existen moitas campañas informativas sobre todos os aspectos da SIDA, incluídas as campañas que relacionan SIDA e drogadiccións.


Polonia:
En Polonia existe un rexistro de enfermos de SIDA dende 1985. Dende tal ano ata 2015 téñense rexistrado 20.000 casos; no momento presente, calcúlase en 3.300 persoas enfermas, sendo 1322 o número de persoas falecidas a causa do virus.
O número de casos de SIDA aumenta nun 13 % cada ano e as porcentaxes de poboación afectada nos tres últimos anos son as seguintes: os homes representan algo máis do 80% (en 2013 -87%, en 2014 – 84%, en 2015 – 85%). As mulleres só o 15 – 20%  (en 2013 – 13%, en 2014 – 16%, en 2015 – 15%). Os nenos son menos do 2%  (en 2013 – 1,7%, en 2014 – 1,1%, en 2015 – 1,8%). Os anciáns sobre o 1% (en 2013 – 0, en 2014 – 1,3%, in 2015 – 1,7%).

Idade
Porcentaxe de enfermos en Polonia
0 – 20
7 %
21- 49
84 %
Maiores de 50
9 %

A mediados dos anos 80 a sociedade polaca rexeitaba fortemente a SIDA por temor, crían que o virus era moi facilmente transmisible e botaban aos enfermos fóra da casa. Trinta anos despois, podemos observar un aumento da tolerancia cara os enfermos de SIDA. Sen embargo, a sociedade permanece dividida en dous grupos: un deles pretende axudar os enfermos mellorando a súa calidade de vida; e outro, evita o contacto con eles.
Para visibilizar o problema, celebramos o Día Mundial da SIDA o 1 de decembro, ao igual ca no resto de Europa. Existen tamén diferentes campañas para concienciar da SIDA e xuntanzas con persoas enfermas para reducir o rexeitamento por parte da xente sa. Non obstante, o prexuízo cara o enfermo de SIDA permanece en Polonia eresulta triste ter que admitir que son precisas residencias para enfermos que foron rexeitados polas súas propias familias.

España:
Os datos do Ministerio de Sanidade amosan un repunte do número de análises positivoade VIH en España: en 2014, fuoron 3.366 os novos diagnosticados, case dez cada día.
La cifra é incompleta porque algunhas comunidades notifican casos con retraso —en 2012 o dato inicial aumentou en 400 afectados máis—, pero se se compara coas estatísticas ofrecidas o ano pasado por estas mesmas datas, cando se contabilizaron 3.278 novos positivos, o crecemento roza o 3%. Unha vez estén todos, o Ministerio de Sanidade estima que a taxa se situará en 9,34 casos por cada 100.000 habitantes. As campañas por unha sexualidad responsable no lograron frear a expansión do virus en España, que permanece estable por riba dos 3.000 novos casos anuais dende 2008.
A vía sexual é o principal modo de transmisión de VIH chegando ao 80%.  Baixan un punto os afectados por drogas inxectadas, que son o 3,4% do total.
O ministerio destaca a importante caída da mortalidade na última década, pois entre 2003 e 2013 a cifra de falecidos baixou un 54%. Sen embargo, moitos aínda descoñecen que teñen o virus: en España hai entre 130.000 e 160.000 persoas con VIH, das que entre o 25 e o 30% non están diagnosticadas.

RÉCORD DE CONTAxIOS EN EUROPA

Europa rexistrou o ano pasado máis de 142.000 casos de contaxio polo virus de inmunodeficiencia humana (VIH), cifra que supón un récord anual, segundo a Oficina rexional da Organización Mundial da Saúde (OMS). O aumento dos casos no leste do continente impulsou este avance. Nesta zona duplicáronse os diagnósticos de VIH na última década, segundo consta nun informe elaborado por OMS Europa e o Centro europeo de prevención e control de enfermidades (ECDC). "A pesar de todos os esforzos para combater o VIH este ano a rexión europea superou as 142.000 infeccións, o meirande número rexistrado nunca. É unha preocupación seria", declarou nun comunicado a directora de OMS Europa, Zsuzsanna Jakab.


Ningún comentario:

Publicar un comentario