martes, 23 de maio de 2023

Proxecta+ : Videos publicitarios

 A imaxe en movemento é un dos xeitos mais impactantes de publicitar un produto. Dentro do proxecto Publicidade Sana, os alumnos untilizan o seu inxenio para intentar realizar anuncios de venda atractivos aos posibles compradores.

  Utilizamos ferramentas dixitais para o deseño dentro da materia de Debuxo, que nos valen para propagar a idea que queremos transmitir.
Ningún comentario:

Publicar un comentario