mércores, 13 de novembro de 2019

SEMENTAR, SEMENTAREMOS, ...


Este ano nos propuxemos a creación dunha horta escolar, parte da idea de crear no centro escolar unha zona de traballo que nos axude a desenvolver de forma cooperativa todas as actividades que veñen relacionadas non só coa reciclaxe, a sustentabilidade ambiental e a conciencia ambiental senón tamén como modelo de emprendimiento de futuro. 
 
A idea é a construción dunha horta usando materiais reciclados, que sexa ecolóxica e que a colleita serva para o consumo do alumnado. Este é un proxecto que se levará a cabo de forma cooperativa con todos os departamentos do instituto. 

Iniciamos o noso proxecto cun pequeno espazo dispoñible de aproximadamente 20 metros cadrados, exterior ao edificio central, pero interior ao recinto do centro. Este tamaño ten a vantaxe, como horto de inicio, de ter un custo máis baixo na instalación e mantemento e dá a posibilidade de plantar diversidade de cultivos hortícola propios da época do ano e autóctonos.
Consideramos  que a horta escolar é unexcelente recurso para posibilitar a un alumnado maioritariamente urbano,múltiples experiencias acerca da súa contorna natural e rural, entender as relacións e dependencias  que temos con el , e pór en práctica actitudes e hábitos de coidado e responsabilidade do medio ambiente.

Ningún comentario:

Publicar un comentario